Resultats Atletes AREC TERRASSA

Marató Bacelona 2011953

Jaime Aragones Sanchez

03:06:54

Arec Terrassa

 02908

Oriol Farre Vila

03:27:11

Arec Terrassa

 09646

Rafael R. Carrera Cáceres

04:17:04

Arec Terrassa

 08421

Joaquim Mompel Frasno   

04:05:05

Arec Terrassa

 11281

Joan Viñas Amat

04:41:34

Arec Terrassa

 11499

Javier Viñas García de Falces

04:45:41

Arec Terrassa

 12112

Albert Ureta Renom

05:06:04

Arec Terrassa
http://www.barcelonamarato.es/resultados/resultados_LIVE-ca.html

http://www.arecterrassa.com/ArecMaratóBcn2011.html